Seglingen 08-06-04.
Klicka på 480x270 för QT-film eller här för Vimeo.

Filen är 44,4 MB.
Tillbaka