Seglingen 07-08-08
Klicka på lilla bilden för uppspelning i 340x180
W080832
eller på den större för 640x360 och bakgrundsljud
W080864
Filerna är c:a 24 resp 54 MB.
Tillbaka.