Seglingen 07-06-13
Klicka på lilla bilden för uppspelning i 340x180
W1-Ons0613w32
eller på den större för 640x360 och bakgrundsljud
W1-Ons0613w64
Filerna är c:a 18 resp 42 MB.
Tillbaka